Mestna občina Nova Gorica - Objavljen prvi razpis s področja kmetijstva
2016-03-23

mong.jpg

V Uradnem listu RS št. 19/2016 in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica (www.nova-gorica.si) je objavljen »Javni razpis za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016«. Razpis je odprt za osnovno kmetijsko proizvodnjo, in sicer do vključno 31. marca 2016 do 12. ure, ko morajo biti dostavljene vse prijave. Iz te skupine ukrepov bomo letos sofinancirali ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Predvidoma v začetku aprila pa bomo objavili še razpis za področje predelave in trženja kmetijskih proizvodov za ukrepe iz dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020 je pravna podlaga za objavo javnih razpisov s področja kmetijstva in podeželja v obdobju te finančne perspektive. Zaradi posebnega značaja kmetijstva in ribištva je Evropska komisija za novo finančno perspektivo sprejela vrsto pravnih predpisov, ki veljajo le za omenjena sektorja. Med drugimi so tudi pregledana in posodobljena merila, po katerih lahko države članice podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči. Omenjeni odlok se navezuje tudi na »Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020« kot strateški razvojni program za področje kmetijstva, ki ga je Evropska komisija potrdila 13. februrja 2015. S sprejetim odlokom tako lahko dodeljujemo državne pomoči v obliki nepovratnih sredstev na nivoju lokalne skupnosti in s tem še naprej podpiramo osnovno kmetijsko proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v Mestni občini Nova Gorica.

Dodatne informacije: gospa Zdenka Kompare, višja svetovalka za gospodarski razvoj MO Nova Gorica, tel. (05) 33 50 172


Zadnje novice

Vabljeni k ogledu

Polka in majolka ob 12:00

Polka in majolka


Migaj raje z nami ob 19:00

Migaj raje z nami

Poglavitni namen oddaje Migaj raje z nami spodbuja ljudi h gibanju in športu.